Päihdehoidon monet menetelmät

smart@fix
on
27/07/2023

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet.

Päihdeongelman hoitoon on tarjolla hyvinkin monipuolisia menetelmiä, eivätkä termit aina suoraan aukea hoitoa etsivälle. Tässä blogikirjoituksessa avaamme selkokielelle eri menetelmiä. 

Aiemmassa blogikirjoituksessa esittelimme yleisimmistä hoitomuodoista avohoidon, laitoshoidon ja Minnesota-hoidon. Tässä tekstissä esitellyt hoitomenetelmät esiintyvät useissa eri hoitomuodoissa. Hoitomenetelmät valitaan räätälöidyn hoitosuunnitelman mukaan yhteistyössä potilaan kanssa, muutosvaihemalli huomioiden. Muutosvaihemallissa muutos nähdään monivaiheisena prosessina, jossa eri vaiheissa olevat ihmiset hyötyvät erilaisesta tuesta sekä erilaisista hoitomenetelmistä. 

Suveralla käytettyjä hoitomenetelmiä ovat:

 • Traumainformoitu hoito
 • Yhteisöhoito
 • Toiminnalliset ryhmät ja menetelmät
 • Hoidolliset ryhmät
 • Terapeuttiset yksilökeskustelut
 • Motivoiva haastattelu
 • Korva-akupunktio
 • Yksilöllinen lääkehoito

Traumainformoitu hoito:

Traumainformoidun hoidon taustalla on ajatus siitä, että traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti ja tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltua. Traumaattiset kokemukset saavat ihmisen hakemaan helpotusta myös haitallisista lähteistä, kuten päihteistä, syömisestä, pelaamisesta tai ylenpalttisesta liikkumisesta. ​

Traumainformoidussa hoitomentelmässä ihminen huomioidaan kokonaisuutena menneisyyden traumakokemukset huomioiden, mutta näitä kokemuksia kuitenkaan tarpeettomasti avaamatta.

Yhteisöhoito: 

Yhteisöhoidossa opetellaan arkielämän taitoja ja vastuun kantamista päihteettömässä ympäristössä muiden hoidettavien ja henkilökunnan tuella. Yhteisöhoidossa asiakkaat ja hoitava henkilökunta muodostavat yhteisön, jossa on turvallista saada vertaistukea sekä opetella päihteettömyyttä tukevia keinoja omaan arkeen. 

Suveran Avara-yksiköissä toteutetaan terapeuttista yhteisöhoitoa. Yhteisöhoitoon kuuluvat esimerkiksi aamukokoukset sekä yhteisökokoukset, joissa päätetään yhteisön sisäisistä vastuista, erilaiset ryhmät, sekä päivän purku yhteisön jäsenten kesken. 

Suvera Oy – päihde- ja mielenterveyspalvelut apua päihdeongelmaan

Toiminnalliset ryhmät ja menetelmät

Toiminnalliset ryhmät ovat nimensä mukaisesti erilaisia toimintaan painottuvia ryhmiä. Toiminnallisten ryhmien tarkoituksena on lisätä ihmisen voimavaroja sekä ylläpitää toimintakykyä. Toiminnallisilla menetelmillä voidaan päästä myös käsiksi piilotettuihin tunteisiin joista voi olla vaikea puhua. 

Toiminnallisia ryhmiä ovat esimerkiksi luovat ja ilmaisevat toimintamuodot:

 • kuvallinen ilmaisu (piirustus, maalaus ja muovaus)
 • valokuvaus
 • musiikki (kuuntelu, laulaminen, soittaminen)
 • kirjallisuus (tarinoiden, satujen, runojen, elämänkertojen ja kokemuksien kirjoittaminen ja lukeminen)
 • ulkoilu ja urheilu 

Hoidolliset ryhmät:

Hoidolliset eli psykoedukatiiviset ryhmät ovat tutkittuun tietoon perustuvia ryhmiä, joissa on mahdollista saada tietoa sekä opastusta päihderiippuvuuksiin sekä hyvinvointiin liittyen. Hoidollisissa ryhmissä on keskustelua sekä niissä hyödynnetään erilaisia tehtäviä. 

Avara-yksiköissä on 12 – osainen tieto-taito-toiminta -ryhmäsarja jossa pureudutaan esimerkiksi mielihaluihin, voimavaroihin ja retkahduksen ehkäisyyn.

Terapeuttiset yksilökeskustelut:

Terapeuttisissa yksilökeskusteluissa pääset keskustelemaan kahdestaan mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisen kanssa. Yksilökeskusteluissa käytetään kognitiivisen käyttäytymisterapian elementtejä, kun ihmisen toiminta-, tunteensäätely- ja ajattelutapoja pyritään muuttamaan. Yksilökeskusteluissa hyödynnetään harjoitustehtäviä. 

Yksilökeskusteluissa voidaan käsitellä akuutisti mielen päällä olevia asioita, mutta keskusteluissa edetään myös tavoitteellisesti kohti omaa tavoitettasi. Yksilökeskusteluissa voidaan käsitellä esimerkiksi omia tavoitteita, retkahduksen ehkäisyn keinoja, elämänhistoriaa, elämän arvoja ja arvioida hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. 

Motivoiva haastattelu:

Motivoivalla haastattelulla pyritään vahvistamaan motivaatiota muutokseen. Menetelmässä tutkitaan päihteiden käyttöön liittyviä ristiriitaisia tunteita ja selvitetään henkilön omat arvot, tavoitteet, tavoiteltavan muutoksen merkitys ja käytettävissä olevat resurssit. Motivoiva haastattelu on keskeinen menetelmä, jota käytetään eri menetelmien rinnalla. Motivoivaa haastattelua käytetään yksilötapaamisissa sekä tiedollisissa ryhmissä.

Avara-yksiköissä jokaisella asiakkaalla on omaohjaaja, jonka kanssa terapeuttisia yksilökeskusteluja käydään. Yksilökeskusteluja on mahdollista käydä päihdeterapeutin kanssa myös avohoidon pisteissä (Oulu ja Helsinki) oman tarpeen mukaan. 

Suvera terapia

Korva-akupunktio:

Korva-akupunktio on lääkkeetön hoitomenetelmä, jota käytetään päihdevieroituksessa- ja kuntoutuksessa yhdistettynä muihin hoitomenetelmiin. Korva-akupunktiossa ohuet neulat laitetaan pinnallisesti korvan akupunktiopisteisiin. Hoito kestää n. 45min ja hoidon ajan istutaan nojatuoleissa rauhallisessa tilassa. Korva-akupunktion vaikutukset ovat yksilöllisiä, mutta siitä voi olla apua mm. vieroitusoireisiin, unettomuuteen, stressiin ja päihdemielitekoihin. 

Avara-yksiköissä akupunktiota antaa koulutuksen saanut hoitohenkilökunta arkipäivisin ja viikonloppuisin asiakkaan toiveiden mukaan.

Yksilöity lääkehoito:

Päihdehoidon tukena voidaan käyttää yksilöidysti lääkehoitoa. Lääkehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi vieroitusvaiheessa vieroitusoireiden helpottamiseen (ahdistusoireet, unettomuus, pahoinvointi) sekä myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi mielialan tukemiseen. Alkoholinkäytön lopettamista voidaan tukea Antabus tai Naltreksoni hoidolla. Lääkehoidon tarpeen arvioi aina päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistunut lääkäri.

Suvera avara yksiköt

Suveran päihdehoidoissa arvioimme juuri sinulle sopivat hoitomenetelmät. Usein parhaaseen hoitotulokseen päästäänkin juuri menetelmiä yhdistelemällä tarpeen ja tavoitteen mukaan.

Kysy lisää hoitovaihtoehdoistamme puhelimitse 010 337 2900 tai sähköpostitse info@suvera.fi