Mikä hoitomuoto päihdeongelmaan?

Eksytkö päihdehoitojen viidakkoon? Etkö tiedä mikä hoitomuodoista olisi sinulle sopivin?

Päihdeongelmien hoitamiseen on useita eri hoitomuotoja ja palveluita. Yleisimmin käytetyt hoitomuodot ovat avohoito, laitoshoito ja Minnesota-hoito. Tässä blogitekstissä avaamme tunnetuimmat hoitomuodot sekä niiden soveltuvuuden päihdeongelman hoitamiseen.

Päihdeongelmien hoidon tuloksellisuuden kannalta on tärkeää löytää itselle sopivin hoitomuoto. Päihdehoitomuodot jaetaan karkeasti avo- ja laitosmuotoisiin hoitoihin. Avohoidolla tarkoitetaan päihdehoitoa, jossa käydään kotoa käsin, kun taas laitosmuotoisessa hoidossa ollaan vuorokauden ympäri vieroitus- tai  kuntoutusyksikössä tietyn ajanjakson ajan. Eri hoitomuotojen sisällä käytetään useita erilaisia hoitomenetelmiä. Hoitomenetelmistä kerromme enemmän seuraavassa blogipostauksessa.

Avohoito

Avohoidolla tarkoitetaan kotoa käsin käytäviä päihdehoidon käyntejä, joiden tavoitteena on päihdeongelman hoitaminen. Avohoitoon voi sisältyä esimerkiksi päihdelääkärin- tai terapeutin käynnit, laboratorioseuranta  sekä ryhmät. Avohoito voi olla joko yksittäisiä käyntejä tai suunniteltuja kuntoutussuunnitelmaan perustuvia hoitojaksoja, jolloin tapaamiset ovat esim. kertaviikkoisia kolmen kuukauden ajan. Avohoidon tukena voidaan käyttää lääkityksiä lääkärin arvion mukaan. Tavallisesti käytettyjä lääkkeitä ovat masennuslääkkeet, antabus, ja erilaiset unta tukevat lääkkeet.

Avohoidon valikoimaan kuuluu myös kotikatko, jossa alkoholin käyttöputki voidaan katkaista kotiolosuhteissa. Kotikatkolla päihdetyön ammattilainen tulee asiakkaan kotiin, jossa tilanne sekä päihdehoidon tarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Lääkärin arvion mukaisesti aloitetaan 3-5 päivän katkaisuhoito, jonka aikana päihdetyön ammattilainen käy asiakkaan luona päivittäin ja asiakas saa tukilääkitystä alkoholinkäytön lopettamiseen liittyviin oireisiin. Kotikatkon aikana asiakkaan on mahdollista olla puhelimitse yhteydessä päihdehoidon ammattilaisiin.

Kenelle avohoito soveltuu parhaiten?

Avohoito hoitomuotona soveltuu parhaiten henkilöille, jotka haluavat pohtia päihteidenkäyttöään tai joiden  päihteidenkäyttö on vielä vähäisempää ja henkilö pystyy pitämään esimerkiksi viikoittain päihteettömiä päiviä. Mikäli päihteidenkäyttö on putkiluonteista ja käytön hallinta ei onnistu kotoa käsin, suositellaan aluksi laitosmuotoista hoitoa josta voi jatkaa kevyemmän tuen avohoitoon.

Laitoshoito

Laitoksessa tapahtuva päihdehoito jaetaan laitosvieroitukseen, sekä laitoskuntoutukseen.

Laitosvieroituksen tarkoituksena on saada päihteidenkäytön lopettamisesta aiheutuvat vieroitusoireet hallintaan. Vieroituksessa käytetään apuna lääkkeitä esimerkiksi vapinaan, pahaan oloon, ahdistukseen ja unettomuuteen. Vieroitusjakson pituus määrittyy käytetyn päihteen ja yksilön mukaan. Keskimäärin alkoholivieroitus kestää 3-5 päivää ja lääke- tai huumevieroitus noin 14 päivää.

Laitoskuntoutus on vieroitusjakson jälkeen suositeltava jakso, jolloin asiakas pääsee käsittelemään päihdeongelmaansa kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Laitoskuntoutus kestää keskimäärin 30 vuorokautta. Kuntoutusjakson aikana käydään tyypillisesti ”kotilomilla”, eli harjoittelemassa raittiutta myös kotiolosuhteissa esim. viikonlopun ajan.

Kenelle laitoshoito soveltuu parhaiten?

Laitoksessa tapahtuva katkaisu ja kuntoutus on hyvä vaihtoehto silloin, kun päihteidenkäyttöä ei olla saatu hallintaan kotoa käsin käytävillä avokäynneillä. Laitosjaksolla asiakkaan tukena on henkilökunta ympäri vuorokauden. Laitosjakson jälkeen suositellaan avopalvelukontaktia raittiuden tueksi esim. muutaman kerran kuukaudessa.

Minnesota-hoito

Minnesota-hoito on hoitokokonaisuus, joka kestää kokonaisuudessaan yhden vuoden ja hoito tähtää täysraittiuteen. Kokonaisuus sisältää erilaisia hoitojaksoja päihteitä käyttäville, sekä heidän läheisilleen: hoitojakso laitoksessa 28 päivää, perhepäivät (eli läheisille tarkoitetut päivät) 4 päivää, sekä laitosjakson jälkeen toteutettava kertaviikkoinen keskustelutapaaminen kotoa käsin 48 viikon ajan. Minnesota-hoitoon mennään lääkärin lähetteellä ja jakso maksetaan yleensä itse. 

Minnesota-hoito perustuu todellisuusterapiaan ja 12 askeleen toipumisohjelmaan, jossa jokainen päihteidenkäytöstä toipuva ottaa vastuun omista tekemisistään sekä historiastaan. Minnesota-hoidossa on tärkeää ottaa osaksi hoitoa myös päihderiippuvaisen läheiset, joille annetaan tietoa ja tukea. Minnesota-hoidossa kaikki työntekijät ovat itse toipuneita päihderiippuvaisia. 

Minnesota-hoidossa ei käytetä osana hoitoa mitään keskushermostoon lamaavasti vaikuttavia lääkkeitä kuten unilääkkeitä tai rauhoittavia lääkkeitä.

Kenelle Minnesota-hoito soveltuu?

Minnesota-hoito soveltuu henkilöille, jotka toivovat lääkkeetöntä päihdehoitoa ja arvostavat erityisesti vertaistukea toipumisessa. Minnesota-hoitoa edeltävästi täytyy lopettaa päihteiden käyttö sekä keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet.

Ota yhteyttä

Ennen hoitojakson aloittamista asiakkaan hoidon tarve ja yksilön tilanteeseen sopiva hoitomuoto kartoitetaan arviointikäynnillä.  Lisää tietoa päihdehoidoista sekä aikoja arviointikäynnille saat Suveran info-numerosta 010 337 2900 tai verkkosivuiltamme.

Yllä esitellyistä hoitomuodoista Suveran tarjoamassa päihdehoidossa käytetään tutkitusti tehokkaita ja lääketieteellisesti hyväksyttyjä avohoidon ja laitoshoidon menetelmiä, yksilöllisesti ja joustavasti toteutettuna.