Päihdehoidon palvelut yrityksille ja hyvinvointialueille työterveyden tueksi

Soita ja kysy lisää palveluistamme yhteisöille 010 337 2900

Tarjoamme päihdehoidon palveluita osaksi työterveyshuoltoa, jotta jokaisella olisi mahdollisuus pyytää apua matalalla kynnyksellä.

Lisäksi tarjoamme koulutuksia lääkäreille, terveysalan ammattilaisille sekä yrityksille kokonaisvaltaisesti päihteiden sekä riippuvuuksien tunnistamiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Suveralta saat osaksi työterveyshuoltoa:

 • Päihdelääkärin ja psykiatrin konsultaatiot ja erikoislääkärin vastaanotot
 • Alkoholi-, huume ja lääkeriippuvuuksien hoito
 • Päihdeajoseuranta ja päihdelääkärin lausunnot
 • Päihde- ja mielenterveysaiheiset koulutukset

Suveran kautta saat terveydenhuoltoalan toimijana päihdepalvelut osaksi palveluntarjontaa, sekä hankittua päihdepalveluita työntekijöidesi käyttöön.

Työpaikalla tulisi olla päihdeohjelma, jonka mukaan toimitaan. Me Suveralla voimme olla apuna päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja ongelmiin puututtaessa.

Koulutukset yrityksille ja hyvinvointialueille

Suvera tarjoaa koulutuspaketteja sekä räätälöityjä koulutusratkaisuja ammattihenkilöille, yrityksille ja työyhteisöille valtakunnallisesti.

Päihteiden aiheuttamat sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen hinnaksi on määritelty keskimäärin 350 euroa päivältä, mutta erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa hinta voi nousta jopa tuhanteen euroon. Alkoholin vuoksi alentuneen työtehon kustannukseksi arvioidaan jopa 300 miljoonaa euroa. Reagoiva toiminta työkyvyn ylläpitämiseksi on 5-10 kertaa kalliimpaa kuin ennakoiva toiminta.

Kouluttamalla henkilökuntaa esimerkiksi päihteisiin liittyen, voidaan edistää työhyvinvointia sekä lisätä tietoisuutta päihteidenkäytön vaaroista ja riskikäytön ensioireista. Parempi tietous lisää työntekijöiden valmiutta päihteidenkäytön hallitsemiseen sekä työyhteisön kykyä käsitellä päihdeasioita ja tunnistaa sekä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Jokaisella työpaikalla tulisi olla päihdeohjelma, jonka mukaan toimitaan päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja ongelmiin puututtaessa. Päihdekoulutukset yrityksille ja työyhteisölle auttavat työpaikkoja luomaan oman päihdeohjelmansa ja myös jalkauttamaan sen käytännön työhön. Hyvin järjestetyt ja mielenkiintoiset koulutukset parantavat työyhteisön yhteishenkeä sekä työhyvinvointia.

Koulutukset yrityksille ja kunnille Paihdeohjelmat Suvera
 1. Yrityksille ja työyhteisöille

  • Tyky-/tyhy-päivien ohjelmat, työhyvinvointipäivät
  • Yrityksen päihdeohjelman luominen
  • Esimieskoulutukset
  • Seminaarit
  • Työpajat
  • Työnohjaukset
 2. Ammattihenkilöille

  • Hoitohenkilökunta hyvinvointialueilla, työterveydessä, yksityisissä hoitopaikoissa
  • Päiväkodit, koulut, järjestöt, urheiluseurat
  • Lastensuojelupalvelut
 3. Esimerkkejä pitämistämme koulutuksista

  • Opiaattikorvaushoidon koulutus
  • Traumainformoitu hoitomalli
  • Riippuvuudet
  • Nuorten päihdehäiriöt
  • Uhkaavan potilaan kohtaaminen
  • Apua auttajalle – oman hyvinvoinnin suojaaminen hoitotyössä 

Kouluttajamme

Liisa Ikni

Johtava lääkäri, Psykiatrian erikoislääkäri, Päihdelääketieteen erityispätevyys, Traumapsykoterapeutti

Psykiatrian ja päihdelääketieteen koulutukset ja luennot terveydenhuollon ammattilaisille.

Netta Mursu

Päihdesairaanhoitaja

Päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyvät koulutukset ja luennot sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisille.

Laitoshoidon palvelut

Laitoskuntoutus

Kuntoutusyksikkö Avara Siuntiossa tarjoamme laitosmuotoista hoitoa riippuvuuksiin kodinomaisessa ympäristössä. Lue lisää…

Avaraa elämää – Suvera Oy

Vieroitushoito

Vieroitusyksikkö Avara Perniössä tarjoamme sekä alkoholi- että huumekatkaisuhoitoa. Alkoholikatko kestää tyypillisesti 3-5vrk ja huumekatko 10-14vrk. Lue lisää…

Apua riippuvuuteen Suvera Perniö