Masennus – Suomen kansantauti

smart@fix
on
12/10/2022

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet.

Masennus on yleinen sairaus, joka on Suomessa nimetty jo kansantaudiksi runsaan esiintyvyytensä vuoksi. Jopa joka viides suomalaisista kärsii masennuksesta jossain elämänsä vaiheessa. Vaikka masennus on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä, on se edelleen alidiagnostisoitu ja alihoidettu sairaus.

Mistä masennuksen yleisyys sitten johtuu?

Työelämässä ja opiskelussa vallitsevat valtavat paineet: kiire, deadlinet ja stressi aiheuttavat uupumusta, joka pitkittyessään ja ilman huomiota jäädessään voi johtaa masennukseen. Maailman terveysjärjestö WHO on ennustanut masennuksen olevan toiseksi yleisin työkyvyttömyyden aiheuttaja vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä masennus on yleisin varhaisen työkyvyttömyyden aiheuttaja Suomessa.

Työn kuormittavuuden lisäksi myös kiire ja paineet ovat lisääntyneet ihmisten elämän muilla osa-alueilla. Sosiaalinen media on tuonut tavoite- ja ulkonäkökeskeisyyden osaksi lasten ja nuorten arkea. Riittämättömyyden tunnetta koetaan myös perhe- ja ystävyyssuhteissa, kun yhteiskunnan ja sosiaalisen median luomat paineet koetaan liian suurina.

Masennuksen voi laukaista jokin elämän kriisi. Näitä ovat esimerkiksi läheisen kuolema, työttömyys tai avioero. Toistuvien ja vaikeiden masennustilojen taustalla nähdään olevan usein sekä perinnöllinen alttius että laukaiseva ulkoinen tekijä, kuten kuormittava elämänmuutos, pitkäaikainen stressi tai läheisen ihmissuhteen puute.

Masennus – Suomen kansantauti

Mistä tietää, että on masentunut?

Masennuksesta puhutaan silloin kun ihmisellä on pidemmän aikaa alentunut mieliala ja heikentynyt toimintakyky. Masennuksen tunnistaminen voi olla kuitenkin haastavaa, sillä masennus oireilee usein hyvin monimuotoisesti. Omassa tai läheisen voinnissa voi kuitenkin seurata tiettyjä piirteitä, jotka voivat kieliä masennuksesta:

  • Ruumiilliset oireet, kuten erilaiset kiputilat
  • Tavallista yleisempi ärtyneisyys tai levottomuus
  • Suuret muutokset painossa (voimakas lihominen tai laihtuminen)
  • Kyvyttömyys saada iloa arjen tavallisista asioista
  • Tunteeton tai ”turta” olo
  • Päihteiden käytön lisääntyminen
  • Unettomuus tai muut unen ongelmat
  • Väsymys ja uupumus
  • Arjessa jaksaminen tuntuu vaikeammalta
Masennus yleisyys

Miten masennukseen saa apua?

Mielenterveys voi kuormittua joissain elämänvaiheissa ja tilapäinen henkinen pahoinvointi vaikeassa elämäntilanteessa on normaalia. Mielenterveyden järkkyessä pidempiaikaisesti on kuitenkin tärkeää, että häiriö tunnistetaan ja siihen saadaan sopivaa hoitoa. Masennusta hoidetaan mielenterveystyöhön erikoistuneissa hoitopaikoissa, joissa on mahdollista saada tietoa masennuksesta, käydä tukikeskusteluja mielenterveystyöhön erikoistuneen ammattilaisen kanssa sekä tarvittaessa saada lääkehoitoa tai psykoterapiaa osana masennuksen hoitoa.