Sinä – elämäsi tärkein ihminen

smart@fix
on
21/10/2022

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet.

Sinä itse olet elämäsi tärkein ihminen. Se, miten näet itsesi, vaikuttaa paljon siihen miten kohtelet itseäsi, miten toimit elämässäsi ja kuinka hyvin voit henkisesti. Minäkuvalla tarkoitetaan käsitystä itsestä: miten näen itseni, millaisena pidän itseäni. Olenko arvokas, riittävä ja rakastettava.

Minäkuva muodostuu ja kehittyy läpi elämän. Minäkuvaan vaikuttavat koetut kokemukset sekä kanssaihmisiltä saatu palaute. Myönteisten elämänkokemusten ja onnistumisten myötä minäkuva voi vahvistua, kun taas traumaattisten kokemusten kuten kiusaamisen, henkisen väkivallan tai syömishäiriön myötä minäkuva voi vääristyä ja oma käsitys itsestä muuttua negatiiviseksi. Myös erilaiset elämän kriisitilanteet kuten avioero, työpaikan menetys tai läheisen kuolema voivat aiheuttaa minäkuvan vääristymistä.

Erilaiset elämässä tapahtuvat kriisitilanteet voivat vaikuttaa minäkuvaan negatiivisesti. Kriisitilanteet voivat olla kuitenkin myös eräänlaisia oppimistilanteita, joiden myötä minäkuva vahvistuu ja luottamus omaan itseensä ja omaan pärjäämiseensä kasvaa. Vaikea elämäntilanne voi tuoda esiin myös uusia voimavaroja ja vahvuuksia, mitä ei olisi aikaisemmin nähnyt. Hyvä ja ehyt minäkuva tukee myös selviämistä elämässä tapahtuvissa vastoinkäymisissä ja auttaa suhtautumaan luottavaisesti tulevaan.

Minäkuva kunnossa

Hyvä minäkuva antaa rohkeutta ja myönteisyyttä käsitellä elämässä tapahtuvia vastoinkäymisiä ilman itsensä syyllistämistä. Vääristynyt tai kielteissävytteinen minäkuva voi aiheuttaa sen, että omiin kykyihin, taitoihin tai piirteisiin suhtaudutaan vähättelevästi tai negatiivisesti. Minäkuvan tukemiseen kannattaa todellakin panostaa kaikissa ikävaiheissa läpi elämän!

Minäkuvaa voidaan tukea elämän jokaisessa vaiheessa. Joskus minäkuva on kuitenkin niin vääristynyt ja negatiivinen, että sen korjaamiseksi tarvitaan ammattiapua. Näin voi olla esimerkiksi tilanteissa, joissa taustalla on vaikeita mielenterveyden pulmia, kuten masennusta, syömishäiriöitä tai traumaattisia kokemuksia. Tällaisissa tilanteissa henkilö voi hyötyä tukikeskustelusta sekä työskentelystä mielenterveystyön ammattilaisen kanssa.  Usein omaa minäkuvaa voidaan kuitenkin tukea jo omassa arjessa.

Näin tuet omaa minäkuvaasi ja vahvistat itsetuntoasi:

  1. Mieti, mihin olet itsessäsi jo tyytyväinen. Nämä voivat olla pieniä asioita tai piirteitä luonteessa sekä ulkonäössä. Voit kirjoittaa asioita ylös näkyvälle paikalle.
  2. Mieti, mistä olet saanut positiivista palautetta muilta?
  3. Vietä aikaa sellaisten ihmisen kanssa, kenen kanssa sinun on hyvä olla ja ketkä ovat hyviä sinulle.
  4. Pidä huolta itsestäsi: pyri syömään hyvin, nukkumaan riittävästi ja pyri hallitsemaan päihteiden käyttöäsi.
  5. Tee asioita, joista saat voimaa ja hyvää oloa.
  6. Muista, ettei kaikessa voi loistaa. Erilaisuus on rikkautta.

Jos minäkuva tai itsesi arvostus mietityttää sinua, älä jää huolesi kanssa yksin.