Ohjaako trauma elämääsi?

smart@fix
on
22/11/2022

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet.

Mikä trauma on?

Trauma tarkoittaa henkisen sietokyvyn ylittävää tapahtumaa, joka aiheuttaa ihmiselle kriisin. Trauma voi olla jokin yksittäinen tapahtuma kuten onnettomuus, väkivaltainen tilanne tai raiskaus. Trauma voi olla kuitenkin myös pitkään jatkuneen tilanteen seuraus. Tällaisia traumoja voivat olla esimerkiksi vanhempien päihteidenkäyttö tai mielenterveysongelmat lapsuudessa tai väkivaltainen parisuhde aikuisuudessa. Trauma vaikuttaa ihmisen mielenterveyteen, persoonaan ja ihmissuhteisiin.

Miten trauma syntyy?

Trauma ei tarvitse syntyäkseen ulkoisesti näkyvää tekoa, kuten väkivaltaa, vaan trauma voi syntyä esimerkiksi lapsuudessa vanhemman poissaolevuudesta, välinpitämättömyydestä tai ailahtelevuudesta. Lapsuudessa koetut traumat vaikuttavat myös aikuisuudessa pitkänkin ajan kuluttua erilaisin tavoin. Lapsuudessa koettu trauma voi oireilla esimerkiksi parisuhteissa, päihteidenkäyttönä, erilaisina mielenterveyden ongelmina tai erilaisina selittämättöminä kiputiloina kehossa.

Trauman vaikutukset

Se, miten trauma vaikuttaa ihmisen elämään ja millaisia oireita siitä syntyy, on yksilöllistä. Samaa kaikissa traumoissa on kuitenkin se, että trauma ei poistu ja sen aiheuttamat oireet eivät katoa ilman asian aktiivista käsittelyä. Traumaattiset kokemukset voivat aikuisuudessa käsittelemättömiä alkaa toistaa itseään, kun lapsuudessa opittuja malleja käytetään tiedostamatta omassa elämässään.

Apua traumaan

Trauman hoito

Käytämme Suveralla hoidossamme ns. traumainformoitua hoitoa, joka periaatteena on, että ymmärtämällä tapahtuneita elämänkokemuksia sekä koettuja traumoja saadaan ymmärrystä mielenterveys- ja päihdeongelmien synnystä.

Traumaattiselle kokemukselle voi olla vaikea löytää sanoja, trauman käsitteleminen voi olla kivuliasta ja pelottavaa. Traumasta toipumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on hyvä ja luottamuksellinen suhde hoitavaan tahoon. Suveralla käsittelemme tilannettasi aina asiantuntevasti ja luottamuksella joko lääkärin, psykoterapeutin tai psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla. Tunteiden säätelyn tukena voidaan käyttää myös tarvittaessa lääkehoitoa.

Elämänkokemusten ymmärtäminen on parantavaa. Traumainformoidussa hoidossa asiakkaan tilanne ja siihen johtaneet syyt pystytään näkemään kokonaisvaltaisemmin ja hoidon tuloksellisuus paranee. Traumasta on mahdollista toipua pitkäjänteisellä hoidolla.