Mikä hoitomuoto päihdeongelmaan?

smart@fix
on
12/05/2023

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet.

Eksytkö päihdehoitojen viidakkoon? Etkö tiedä mikä hoitomuodoista olisi sinulle sopivin?

Päihdeongelmien hoitamiseen on useita eri hoitomuotoja ja palveluita. Hoidon tuloksellisuuden kannalta on tärkeää löytää itselle sopivin hoitomuoto. Yleisimmin käytetyt lääketieteelliset hoitomuodot ovat avohoito ja laitoshoito. Tässä blogitekstissä kerromme mitä nämä tarkoittavat ja milloin ne soveltuvuuden päihdeongelman hoitamiseen.

Avohoidolla tarkoitetaan päihdehoitoa, jossa käydään kotoa käsin, kun taas laitosmuotoisessa hoidossa ollaan vuorokauden ympäri vieroitus- tai  kuntoutusyksikössä tietyn ajanjakson ajan. Eri hoitomuotojen sisällä käytetään useita erilaisia hoitomenetelmiä. Hoitomenetelmistä kerromme enemmän seuraavassa blogipostauksessa.

Avohoito

Avohoidolla tarkoitetaan kotoa käsin käytäviä päihdehoidon käyntejä, joiden tavoitteena on päihdeongelman hoitaminen. Avohoitoon voi sisältyä esimerkiksi päihdelääkärin- tai terapeutin käynnit, laboratorioseuranta  sekä ryhmät. Avohoito voi olla joko yksittäisiä käyntejä tai suunniteltuja kuntoutussuunnitelmaan perustuvia hoitojaksoja, jolloin tapaamiset ovat esim. kertaviikkoisia kolmen kuukauden ajan. Avohoidon tukena voidaan käyttää lääkityksiä lääkärin arvion mukaan. Tavallisesti käytettyjä lääkkeitä ovat masennuslääkkeet, antabus, ja erilaiset unta tukevat lääkkeet.

Avohoidon valikoimaan kuuluu myös kotikatko, jossa alkoholin käyttöputki voidaan katkaista kotiolosuhteissa. Kotikatkolla päihdetyön ammattilainen tulee asiakkaan kotiin, jossa tilanne sekä päihdehoidon tarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Lääkärin arvion mukaisesti aloitetaan 3-5 päivän katkaisuhoito, jonka aikana päihdetyön ammattilainen käy asiakkaan luona päivittäin ja asiakas saa tukilääkitystä alkoholinkäytön lopettamiseen liittyviin oireisiin. Kotikatkon aikana asiakkaan on mahdollista olla puhelimitse yhteydessä päihdehoidon ammattilaisiin.

Kenelle avohoito soveltuu parhaiten?

Avohoito hoitomuotona soveltuu parhaiten henkilöille, jotka haluavat pohtia päihteidenkäyttöään tai joiden  päihteidenkäyttö on vielä vähäisempää ja henkilö pystyy pitämään esimerkiksi viikoittain päihteettömiä päiviä. Mikäli päihteidenkäyttö on putkiluonteista ja käytön hallinta ei onnistu kotoa käsin, suositellaan aluksi laitosmuotoista hoitoa josta voi jatkaa kevyemmän tuen avohoitoon.

Mikä hoitomuoto päihdeongelmaan Suvera Oy

Laitoshoito

Laitoksessa tapahtuva päihdehoito jaetaan laitosvieroitukseen, sekä laitoskuntoutukseen.

Laitosvieroituksen tarkoituksena on saada päihteidenkäytön lopettamisesta aiheutuvat vieroitusoireet hallintaan. Vieroituksessa käytetään apuna lääkkeitä esimerkiksi vapinaan, pahaan oloon, ahdistukseen ja unettomuuteen. Vieroitusjakson pituus määrittyy käytetyn päihteen ja yksilön mukaan. Keskimäärin alkoholivieroitus kestää 3-5 päivää ja lääke- tai huumevieroitus noin 14 päivää.

Laitoskuntoutus on vieroitusjakson jälkeen suositeltava jakso, jolloin asiakas pääsee käsittelemään päihdeongelmaansa kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Laitoskuntoutus kestää keskimäärin 30 vuorokautta. Kuntoutusjakson aikana käydään tyypillisesti ”kotilomilla”, eli harjoittelemassa raittiutta myös kotiolosuhteissa esim. viikonlopun ajan.

Kenelle laitoshoito soveltuu parhaiten?

Laitoksessa tapahtuva katkaisu ja kuntoutus on hyvä vaihtoehto silloin, kun päihteidenkäyttöä ei olla saatu hallintaan kotoa käsin käytävillä avokäynneillä. Laitosjaksolla asiakkaan tukena on henkilökunta ympäri vuorokauden. Laitosjakson jälkeen suositellaan avopalvelukontaktia raittiuden tueksi esim. muutaman kerran kuukaudessa.

Ota yhteyttä

Ennen hoitojakson aloittamista asiakkaan hoidon tarve ja yksilön tilanteeseen sopiva hoitomuoto kartoitetaan arviointikäynnillä.  Lisää tietoa päihdehoidoista sekä aikoja arviointikäynnille saat Suveran info-numerosta 010 337 2900 tai verkkosivuiltamme.

Suveran tarjoamassa päihdehoidossa käytetään tutkitusti tehokkaita ja lääketieteellisesti hyväksyttyjä menetelmiä, yksilöllisesti ja joustavasti toteutettuna.