Vieroitushoito

Suvera tarjoaa katkaisuhoitoa kodinomaisessa Avara Perniön yksikössä.

Vieroitushoito soveltuu päihderiippuvaisille.

Laitosmuotoinen vieroitushoito

Tarjoamme Avarassa laitosmuotoisena vieroitushoitona sekä huume- että alkoholivieroitushoitojaksoja. Laitosmuotoiseen vieroitushoitoon voidaan päätyä, kun vieroittautuminen avohoidossa ei ole onnistunut, tai tuki päihteistä vieroittautumiseen on ollut avohoidossa tai kotivieroitushoitona riittämätön. Päihdevieroitushoito toteutetaan Avarassa hoidontarpeen arvion mukaisesti laitosvieroituksena ympärivuorokautisen hoidon turvin. Hoidon tarkoituksena on tarjota apua päihteiden käyttökierteen katkaisuun, helpottaa ja lievittää vieroitusoireita sekä ehkäistä komplikaatioita, palauttaa normaali vuorokausirytmi ja auttaa asiakasta kriisiytyneiden tilanteiden selvittelyissä.

Maksusitoumus

Päihdehoitoon voi saada taloudellista tukea. Kunnat ja Kansaneläkelaitos voivat korvata osan hoitokustannuksista. Eri kunnissa on tästä erilaiset säännöt. Tarkista siis oman kuntasi sosiaalitoimesta, minkälaiseen hoitoon voit saada maksusitoumuksen. 

Hoitoprosessi

Tiedustele vapaita paikkoja

Tiedustele vapaita päihdevieroituspaikkoja Avara Perniössä puhelimitse

Avaraan voi hakea vieroitushoitopaikkaa riippumatta asiakkaan asuinpaikasta. Vieroitushoitojaksolle hakeudutaan joko maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

Hoidon aloitus

Meille Avarassa on tärkeää, että jo hoitoon hakeutuessa voimme tarjota asiakkaillemme arvokasta ja kunnioittavaa palvelua. Olemmekin Avarasta yhteydessä sinuun ennen laitosvieroitusjakson alkamista, jolloin voimme yhdessä keskustella mahdollisesti sinua askarruttavista vieroitukseen liittyvistä kysymyksistä ja näin ollen helpottaa vieroitusjaksolle saapumistasi. 

Hoitojakson sisältö

Hoitojaksoon sisältyy mm.

  • lääkehoito
  • seulat
  • lääkäripalvelut
  • ateriapalvelut
  • hoitotarvikkeet
  • ryhmätoiminnot voinnin mukaan.

 

Hoitojakso Avarassa

Avarassa jokainen asiakas saa omahoitajan ja hänelle luodaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja yksikkömme moniammatillisen tiimin kanssa. Laitosmuotoisen katkaisuhoitojakson pituus määritellään aina asiakaskohtaisesti, mutta usein jakson pituudeksi muotoutuu 3-14vrk.